تغییر آی پی سرور ویندوز ۵۵

تغییر آی پی سرور ویندوز ۵۵

سایت های سرور ویندوز ۵۵ از ۱۸۵.۲۱۳.۱۶۵.۱۰ به سرور جدید با آی پی ۱۴۴.۷۶.۱۹.۹۴ انتقال یافت و سرور قبلی امروز خاموش می شود.