تغییر آی پی ۲۱۳.۲۳۲.۱۲۴.۲۴۴

تغییر آی پی ۲۱۳.۲۳۲.۱۲۴.۲۴۴

آی پی سرور da44 دایرکت ادمین از ۲۱۳.۲۳۲.۱۲۴.۲۴۴ به ۱۸۵.۱۴۱.۱۶۸.۸۲ تغییر یافت.

ارتقای سخت افزاری این سرور عمده بوده و سرعت لود سایت ها بسیار بالاتر خواهد رفت.