تغییر در سرور win55 با آی پی ۱۴۴.۷۶.۱۹.۹۴

تغییر در سرور win55 با آی پی ۱۴۴.۷۶.۱۹.۹۴

آی پی سرور ویندوزی win55 از ۱۴۴.۷۶.۱۹.۹۴ به ۹۴.۱۳۰.۱۶۱.۲۲۷ تغییر یافت.