cpanel.ir » اخبار و اطلاعیه ها » تغییر روی سرور های ۵۰ و ۱۰۰ و nvme و da4 و da44 و ویندوز

تغییر روی سرور های ۵۰ و ۱۰۰ و nvme و da4 و da44 و ویندوز

تغییر روی سرور های ۵۰ و ۱۰۰ و nvme و da4 و da44 و ویندوز

آی پی

سرور ۱۰۰ از ۸۸.۹۹.۵.۷۱ به ۱۷۶.۹.۵۱.۹۴

و سرور nvme از ۱۵۹.۶۹.۶۲.۹۶ به ۱۵۹.۶۹.۷۴.۹۹

و سرور ۵۰ از ۱۹۵.۲۰۱.۱۳.۲۲۶ به ۱۷۶.۹.۵۱.۹۴

و سرور da4 از ۹۴.۱۳۰.۱۶۱.۲۳۲ به ۵.۹.۱۴۳.۲۳

و سرور ویندوز آلمان از ۹۴.۱۳۰.۱۶۱.۲۲۷ به ۵.۹.۱۴۳.۲۲

و سرور da44 از ۱۸۵.۱۲۸.۱۳۷.۱۶۸ به ۱۸۵.۱۴۱.۱۳۳.۱۴۷

تغییر می یابد.

ضمن اینکه انتقال سایت های روی این سرور ها به اتمام رسیده است.