cpanel.ir » اخبار و اطلاعیه ها » تغییر روی server05 با آی پی ۸۸.۱۳۵.۳۷.۴۶

تغییر روی server05 با آی پی ۸۸.۱۳۵.۳۷.۴۶

تغییر روی server05 با آی پی ۸۸.۱۳۵.۳۷.۴۶

آی پی سرور server05 از ۸۸.۱۳۵.۳۷.۴۶ به ۱۸۵.۱۲۸.۱۳۶.۲ تغییر کرد.

نام سرور server05 به cp46 تغییر کرد.